داکتر اشرف غنی احمدزی کی است؟

Ashraf Ghani

نویسنده: فرهاد احمدی

سلام ، پنجاب و اسلام آباد سر دو پا ایستاده اند و تهران به کابل منتقل شده است . بعد از سی وپنج سال بار دیگر شخصی بنام داکتراشرف غنی پیدا شده و اساس حرکت خود را در یک اجماع ملی افغانی مطرح می کند . سی وپنج سال است که افغانستان در تنور مسایل قومی سوختانده می شود . اولادما ، برادرـ خواهرما ، کاکا ـ مامای ما ، پدر ـ مادر ما در این تنور انداخته می شود . و به دور این تنور یک تعداد آدم ها ایستاده اند و از این طریق میلیاردر شده اند . چی گپ است در افغانستان ؟ چرا انتخابات کنونی اینقدر جدی شده است ؟ گپ سر میلیاردها دالر است ، بالای سی و شش میلیارد دالرکمک های وعده شده است. کسانیکه می خواهند سرکار بیایند ، می خواهند این پول ها را ببرند و مسلما که چند میلیون هم برای به قدرت رسیدن مصرف می کنند.

هموطن هوش ات را بگیر . اگر این بار ما از این اجماع ملی که داکتر غنی مطرح کرده است ، افتادیم و بدور شدیم دیگر آخرین چانس را هم از دست می دهیم.

مردم انقلاب مسالمت آمیز کردند ، حماسه آفریدند و مردم را با همه وسایل ترساندند که رای ندهند . قصابی ها در کابل شروع شد که مردم بیرون نیایند . مردم همه موانع را که در برابر شان ایجاد شد ، موانع را شکستاندند و آمدند که رای خود را بدهند و به جار گفتند که ما آینده ی خود را می خواهیم . و همین قهرمانی مردم بود که امروز همان فضای ترس و وحشت را که دو هفته قبل یعنی پیش از انتخابات همان فضای ترس در افغانستان مستولی بود ، حالا همان فضای ترس وجود ندارد . و همه ی ما می دانیم که ترور و وحشت در افغانستان یک پدیده ی سازمان داده شده است ، پایگاه داخلی ندارد و مردم هم زیاد هراس ندارند . هموطن باز یاد ات می آورم که : یک عده مصروف هستند به اینکه پروژه ی پطرول شمال چطور می شود ؟ کی چه مقدار سهم دارد و کی ندارد ؟ کی چی و چطور می کند ؟ این قرارداد چطور می شود و آن قرارداد چطور می شود ؟ این همه قراردادها سرمیز گذاشته شده است و بالای این قراردادها یک تعداد نیمچه باسوادها هستند که چانه زنی و معامله می کنند . خالا ، من هم اطلاع دارم و شما هم اطلاع دارید و همه اطلاع دارند که سر همین میزها که همین قرارداد ها به معامله و جگره گذاشته می شود ، داکتراشرف غنی بالای این میز ها نه نشسته است .

مشکل ما این نیست که به دفاع از یک کاندید آن دیگری را بد و بیراهه بگویم . دشنام دادن برعلیه این یا آن نیست . مشکل اساسی که در مقابل ما قراردارد عبارت از این است که البته همه ی ما احاد جامعه شامل این مساله هستیم ، این است که در برابر چشمان ما در باره ی سرنوشت این وطن تصمیم گرفته می شود . و فراموش نکنیم که یک یک انسان این وطن حق دارد که فردا یخن ما را بگیرد و بگوید که شما چرا از این آینده شوم و نحس مارا هوشدار ندادید ؟ وشما چرا در این فریب های که تیمی در پشت این معامله های عق آور و نگبت بار خوابیده بودند ، خاموش ماندید ، روپوشی کردید و به نفع این یا آن پایکوبی کردید ؟ مشکل ما عبارت از این است که اگر نگوییم و حقیقت را مطرح نکنیم ، مطمین باشید که در مسوولیت آینده ی افغانستان و در جرم سیاسی شریک هستیم . و تازمانیکه ما مسوولیت خود را از این نظر برآورده نکرده باشیم ، تا آنوقت ما اصلا معنی موضع گیری در انتخابات را نفهمیدیم و خود را با اسکلیت خشکیده ی انتخابات دل خوش می کنیم . هموطن ، هوش ات باشد که افغانستان به طرف یک سرنوشت نامعلوم می رود .

هیچ تصادفی نیست که امروز سراسر پنجاب و اسلام آباد سرپا ایستاده اند . برای این که یک تعداد کاندیدها به قدرت برسند ویک عده ی دیگری نرسند . و امروز عمیق ترین و جدی ترین کوشش های تهران در کابل در جریان است ، مثل اینکه تهران به کابل منتقل شده باشد . این ها چه مصلحت دارند ؟ مصلحت شان دراین است که می خواهند داکتر اشرف غنی نیاید و عبداله بیاید . هر هموطن من نیات نحس این ها را در مورد ۳۵ سال سرنوشت افغان و افغانستان می دانند . پس چی گپ است در پس انتخابات موجود ؟ چرا ما با در نظر داشت همه گپ ها پیوسته تکرار می کنیم و برهنه مطرح می کنیم که هوش تان باشد که افغانستان به طرف یک آینده ی نامعلوم و شوم می رود . امروز و اکنون و همین حالا ما باید بیدار شویم و آینده ی وطن را بدست کسی بگذاریم که حد اقل قابل پیش بینی است . مساله این است هموطن عزیز ، باز یاد تان می دهم که افغانستان به طرف یک آینده ی نامعلوم پیش می رود . به یاد داشته باشید که اگر یکباردیگر چانس اجماع افغانی که داکتر اشرف غنی مطرح کرده است ، از دست ما لغزید ، این چانس دیگر هیچگاه به دست ما نخواهد آمد . از داکتر غنی پاکدلانه ، نترس ، شجاعانه ، و با هوشیاری سیاسی و ملی حمایت جانانه کنید . خداوند نگهبان کهن میهن ما باد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s